Đà Lạt (Lâm Đồng) phát triển du lịch gắn với hoạt động văn hóa
Đà Lạt - Lâm Đồng là một trong những trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng quan trọng của cả nước và khu vực Đông Nam Á; là vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên, có tiềm năng thế mạnh để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển thủy điện, khai thác - chế biến nông - lâm sản, khoáng sản, đặc biệt có lợi thế để phát triển du lịch - dịch vụ; cũng là nơi có…
TIN NỔI BẬT