Bảo tồn di tích cố đô Huế qua cơ sở dữ liệu 3D
Ngày 22-10, tại TP. Huế (Thừa Thiên Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Công ty TNHH ANTHI Việt Nam đã công bố sản phẩm cơ sở dữ liệu 3D các công trình tại khu vực Thế Miếu - Hiển Lâm Các (Đại nội Huế).
Bảo tồn thích nghi di sản tại khu vực Đại nội Huế
Do lịch sử để lại, hiện trên Thượng thành của Đại nội Huế và các eo bầu thuộc khu vực 1 (khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt) có tới…
TIN NỔI BẬT