Đêm Đại Bình - Quảng Nam
Xuôi dòng Thu Bồn, chúng tôi đến Đại Bình một ngày đầy nắng. Nghe danh đã lâu, nay mới mục sở thị “vùng cây trái Nam Bộ” trong lòng xứ Quảng.
TIN NỔI BẬT