Xét tặng Giải thưởng Du lịch Huế lần thứ 2 - năm 2019
Ngày 3/3, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết sẽ tiến hành nhận hồ sơ để xét tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2019 từ nay đến 15/4/2019.  
TIN NỔI BẬT