Từ huyền tích sông Cổ Cò…
Từ Cửa Đại, TP. Hội An (Quảng Nam), sông Cổ Cò (còn gọi Lộ Cảnh giang) quanh co qua các làng mạc, xóm thôn, ruộng đồng ven biển theo hướng bắc rồi hòa với nước sông Cẩm Lệ đổ ra vịnh Đà Nẵng.
TIN NỔI BẬT