Tuyên Quang: Khảo sát du lịch online trên ứng dụng Zoom
Từ ngày 23 đến ngày 25-9, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh lập đoàn khảo sát tour du lịch online trên ứng dụng Zoom tại 2 huyện Na Hang và Lâm Bình.
TIN NỔI BẬT