Triển khai hệ thống du lịch ảo “Một chạm đến Đà Nẵng”
Chiều 10/11, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng công bố triển khai hệ thống du lịch ảo “Một chạm đến Đà Nẵng” trên công nghệ thực tế ảo VR360, tại địa chỉ https://vr360.danangfantasticity.com.  
TIN NỔI BẬT