Triển lãm ảnh tại APEC 2017 góp phần quảng bá du lịch Việt Nam
Đặt tại Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC 2017, Triển lãm ảnh Đất nước con người Việt Nam góp phần quảng bá du lịch nước nhà tới bạn bè quốc tế.
TIN NỔI BẬT