Tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách tham quan trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Chương trình mới sẽ bao gồm việc bán quà lưu niệm, cung cấp dịch vụ chụp ảnh lưu niệm sử dụng công nghệ hiện đại cùng với đó là phát triển phần mềm đăng ký trực tuyến và hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ.
TIN NỔI BẬT