Công nghệ số đưa du khách tham quan ảo Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (Quảng Nam)
Gần một tháng qua, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam đưa vào vận hành hệ thống Metaverse, giúp du khách dù ở bất kỳ đâu cũng có thể tham quan, tương tác tại các vị trí của khu đền tháp Mỹ Sơn.
TIN NỔI BẬT