Thái Lan đẩy mạnh phát triển điện ảnh kết hợp du lịch
Ðiện ảnh kết hợp du lịch đang là xu hướng được nhiều quốc gia lựa chọn để giới thiệu, quảng bá văn hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương. Thái Lan được xem là một trong số những quốc gia tiên phong xu hướng này tại Ðông Nam Á.
TIN NỔI BẬT