Gần 1,1 triệu lượt khách du lịch đến du lịch Đồ Sơn
5 tháng đầu năm, du lịch Đồ Sơn thu hút gần 1,1 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, đạt gần hơn 48% kế hoạch, tăng 2,36% so với cùng kỳ năm 2013. 
TIN NỔI BẬT