Đoàn Famtrip đến Bình Thuận khảo sát sản phẩm du lịch Duyên hải miền Trung
Ngày 10 - 11/9/2018, Đoàn Famtrip khảo sát phát triển sản phẩm du lịch Duyên hải miền Trung do Tổng cục Du lịch tổ chức đến thành phố Phan Thiết tham quan, khảo sát sản phẩm du lịch Bình Thuận.  
TIN NỔI BẬT