Gốm cổ Bình Định- Vương quốc Vijaya và kinh đô Thăng Long – Đại Việt
Ngày 28/10, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Gốm cổ Bình Định – Vương quốc Vijaya và mối quan hệ với kinh đô Thăng Long - Đại Việt (thế kỷ 11-15)”.
TIN NỔI BẬT