Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả điểm du lịch làng nghề lược sừng Thụy Ứng - Hà Nội
Chiều 9/5, huyện Thường Tín, Hà Nội tổ chức tọa đàm bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điểm du lịch làng nghề lược sừng Thụy Ứng (xã Hòa Bình).
TIN NỔI BẬT