Bắc Giang: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng
Với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên du lịch phong phú, hệ thống dịch vụ đã và đang được đầu tư đồng bộ, Bắc Giang phấn đấu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.
Phấn đấu đưa Du lịch Tây Ninh trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh
(TITC) - Đây là một trong các mục tiêu phát triển du lịch quan trọng được HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua trong Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND ngày 29/8/2013 về…
TIN NỔI BẬT