Công dân nước ngoài tại Việt Nam phải đeo khẩu trang nơi công cộng
Việt Nam đã thông báo nội dung này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
TIN NỔI BẬT