Bộ VHTTDL ban hành phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
(TITC) -  Nhằm khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 15/3/2022, Bộ VHTTDL đã chính thức ban hành phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.
TIN NỔI BẬT