Đà Nẵng tăng cường chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch
Theo đánh giá của các chuyên gia ngành du lịch, 80% chất lượng các tour du lịch phụ thuộc vào năng lực của đội ngũ hướng dẫn viên (HDV).
TIN NỔI BẬT