Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


Cập nhật tháng 7/2017

Giá vé đã bao gồm thuế VAT và phí bảo hiểm hành khách (đơn vị tính: 1.000 VNĐ)

Tàu khách SE2: TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội, khởi hành lúc 19:30

Tàu khách SE6: TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội, khởi hành lúc 09:00

Tàu khách SE8: TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội, khởi hành lúc 06:00

Tàu khách TN2: TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội, khởi hành lúc 14:40