Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội làng Nhị Khê

Thời gian: 25/10 âm lịch.
Địa điểm: Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Đối tượng suy tôn: Ông Doãn Văn Tài, tổ nghề tiện gỗ thế kỷ 16.
Đặc điểm: Tế tổ, cúng tế, dâng lễ vật lên tổ sư, đánh cờ, hát chèo.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM