Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
(TITC) - Việc cấp thị thực điện tử sẽ được áp dụng thí điểm trong vòng 2 năm kể từ ngày 1/2/2017 đối với người nước ngoài là công dân của 40 quốc gia thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Ngày 29/11/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết 124/NQ-CP bổ sung thêm 06 quốc gia vào phụ lục danh sách các quốc gia có công dân được thí điểm…