Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
  

Tuyến

Thời gian
hành trình

Giờ khởi hành

Địa chỉ liên hệ

 

 

 Tàu tốc hành

 

 

 

Hòn Gai - Móng Cái

2h40'

7:00

Tại Quảng Ninh:
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thuỷ Quảng Ninh
Địa chỉ: 98 Bến tàu Hòn Gai, Tp. Hạ Long
Điện thoại: (84 - 203) 3811 279
Fax: (84 - 203) 3624 404

Bến tàu Cái Rồng
Điện thoại:  (84-203) 3874 506

Công ty Hải Châu Cô Tô
Điện thoại: (84-203) 3659 898

Nhà khách Cô Tô
Điện thoại: (84-203) 3889 388

Tại Hải Phòng:
Địa chỉ: 6 Cù Chính Lan, Q. Hồng Bàng
Điện thoại: (84 - 225) 3823 102
Email:Transtourco@Transtourco.com.vn

Móng Cái - Hòn Gai

2h40'

13:00

Vân Đồn - Móng Cái

2h40'

8:15

Móng Cái - Vân Đồn

2h40'

13:00

Hòn Gai - Quan Lạn

1h40'

8:00

Quan Lạn - Hòn Gai

1h40'

15:00

Vân Đồn - Quan Lạn

00h45'

9:15

Quan Lạn - Vân Đồn

00h45'

15:00

Cái Rồng - Minh Châu

1h00'

08:15'

Minh Châu - Cái Rồng

1h00'

3:15'

Tàu gỗ

Cái Rồng - Cô Tô

3h35'

6:30; 12:30

Cô Tô - Cái Rồng

3h35'

6:30; 12:30


 

Tàu cánh ngầm

Hải Phòng - Cát Bà

00h50'

9:00

 Cát Bà - Hải Phòng

00h50'

14:20


 

Tàu tốc hành

Hải Phòng - Cát Bà

1h30'

6:45 - 12:10

 Cát Bà - Hải Phòng

1h30'

6:30 - 12:20


 

Tàu tốc hành

Rạch Giá - Phú Quốc

2h30'

8:00; 8:10; 13:00; 13:30

Tại Kiên Giang:
Rạch Giá
Địa chỉ: 14 Tự Do, Vĩnh Thạnh, Rạch Giá
Điện thoại: (84 - 297) 3877 742
Fax: (84 - 297) 3877 741
Phú Quốc:
Địa chỉ: Khu phố 7, Trần Hưng Đạo,
Tt. Dương Đông
Điện thoại: (84 - 297) 3980 111
Fax: (84 - 297) 3846 180
Hà Tiên

Trung Tâm Thương Mại Hà Tiên 
Điện thoại: (84 - 297) 3701 575
 

Phú Quốc - Rạch Giá

2h30'

8:00; 8:30; 13:00, 13:10

Hà Tiên - Phú Quốc

1h30'

8:00

Phú Quốc - Hà Tiên

1h30'

14:00

Tại Bình Thuận
Phú Quý

Địa chỉ: Xã Tam Thanh
Điện thoại:
0973450838

Tàu trung tốc Phan Thiết - Phú Quý 00h30'  
Phú Quý - Phan Thiết 00h30' 06:00 Tại Bà Rịa - Vũng Tàu: 
Bến tàu khách Vũng Tàu

Điện thoại: (84 - 254) 3838 684
(Tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo không cố định.
Tàu chạy khi đã đủ số lượng khách cho một chuyến)

 

 Tàu khách

Vũng Tàu - Côn Đảo

12h00'

 

Côn Đảo - Vũng Tàu

12h00'

 


 

Tàu tốc hành 

Cần Thơ - Long Xuyên -  Châu Đốc (An Giang) - cửa khẩu Vĩnh Xương (Việt Nam) - cửa khẩu Kaosamnor (Cam-Pu-Chia) - Phnôm Pênh

7h70'

7:30'

Tại Cần Thơ
Công ty tàu khách và du lịch Vinasin - Cần Thơ
Địa chỉ: 26 Lê Hồng Phong, Q. Bình Thủy
Điện thoại: (84 - 292) 3888 960
Fax: (84 - 292) 3884 322
Email: cawacoexpress@vnn.vn

Phnôm Pênh - cửa khẩu Kaosamnor (Cam-Pu-Chia) - cửa khẩu Vĩnh Xương (Việt Nam) - Châu Đốc - Long Xuyên (An Giang) - Cần Thơ

7h70'

7:30'


 Greenlines
Tại Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ:: 51 Hàm Nghi, Q.1
Điện thoại: (84 - 28) 3821 5609
Fax: (84 - 28) 3914 7807

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Ðịa chỉ: 124 Hạ Long, Tp. Vũng Tàu
Ðiện thoại: (84 - 254) 3510 009
Fax: (84 - 254) 3810 202

Vina Express
Điện thoại (84-28) 3829 7892/ 38253888
Fax: (84-28) 3825 3333

Tàu cánh ngầm

Tp. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

1h15'

7:00

1h15'

9:00

1h15'

12:00

1h15'

13:00

1h15'

15:00

1h15'

16:45

Vũng Tàu - Tp. Hồ Chí Minh

1h15'

7:00

1h15'

9:00

1h15'

12:00

1h15'

13:00

1h15'

15:00

1h15'

16:45