Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


Bộ Quốc phòng

Bộ Công an

Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 069 534223

Fax: 069 532090

Website: http://www.mod.gov.vn/

Địa chỉ: Số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 069 2343647

Website: http://mps.gov.vn

Bộ Tư pháp

Bộ Ngoại giao

Địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 62739718

Fax: (84-24) 62739359

Email: cntt@moj.gov.vn.

Website: http://www.moj.gov.vn

Địa chỉ: Số 01 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37992000

Fax: (84-24) 36992682

Email: ttll.mfa@mofa.gov.vn

Website: http://www.mofa.gov.vn

Bộ Tài chính

Bộ Công Thương

Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 22202828

Fax: (84-24) 22208091

Email: support@mof.gov.vn

Website: http://www.mof.gov.vn

Địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 22202210

Fax: (84-24) 22202525

Website: http://www.moit.gov.vn

Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội

Bộ Giao thông vận tải

Địa chỉ: Số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 62703613

Fax: (84-24) 62703609

Website: http://molisa.gov.vn

Địa chỉ: Số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39413201

Fax: (84-24)39423291

Website: http://www.mt.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Xây dựng

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39435602

Fax: (84-24) 38260477

Email: tonghop@mic.gov.vn

Website: http://www.mic.gov.vn

Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38215137

Email: ttth@moc.gov.vn

Website: http://xaydung.gov.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38695144

Fax: (84-24) 38694085

Email: bogddt@moet.edu.vn

Website: http://www.moet.gov.vn

Địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38468161

Fax: (84-24) 38454319

Email: bnn@mard.gov.vn

Website: http://www.mard.gov.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nội vụ

Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38455298

Fax: (84-24) 38234453

Email:banbientap@mpi.gov.vn

Website: http://www.mpi.gov.vn

Địa chỉ: Số 08 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 62820404

Fax: (84-24) 62820408

Email:websitemaster@moha.gov.vn

Website: http://www.moha.gov.vn

Bộ Y tế

Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 62732273

Fax: (84-24) 68464051

Email: byt@moh.gov.vn

Website: http://www.moh.gov.vn

Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39437056 - (84-24) 39439731

Fax: (84-24) 39439733

Email: tttp@most.gov.vn

Website: http://www.most.gov.vn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Số 51-53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39438231

Fax: (84-24) 39439009

Website: http://www.bvhttdl.gov.vn

Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37732731

Fax: (84-24) 38359221

Website: http://www.monre.gov.vn

Văn phòng Chính phủ

Thanh tra Chính phủ

Địa chỉ: Số 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080 243100  – 080 243569

Fax: 080 244130

Email: vpcp@chinhphu.vn

Website: http://vpcp.chinhphu.vn

Địa chỉ: Lô D29 khu ĐTM đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 080 244430

Email: ttcp@thanhtra.gov.vn

Website: http://www.thanhtra.gov.vn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ủy ban Dân tộc

Địa chỉ: Số 47- 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39343327

Website: http://sbv.gov.vn

Địa chỉ: Số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:  (84-24) 37349540

Website: http://ubdt.gov.vn