Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội chùa Đậu

Thời gian: 8 - 10/1 âm lịch.
Địa điểm: Làng Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Đối tượng suy tôn: Tam bảo Chư Phật, nữ thần Pháp Vũ, thần Giếng.
Đặc điểm: Lễ Lạp nguyệt (cuối năm), lễ rước nước từ giếng bà Giao.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM