Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội Miếu Thủy Tú - Thủy Nguyên

Thời gian: 9-12/3  âm lịch.

Địa điểm: Miếu Thủy Tú, thôn Thủy Tú, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên.

Đối tượng suy tôn: Phạm Quang, tướng công đã có công giúp vua Lê Hoàn đánh thắng quân Tống trên sông Bạch Đằng.
Đặc điểm: Hội có trò đu tiên, hát đúm, ca trù, thi đánh vật, đấu cờ.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM