Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Thành phố Cẩm Phả

Diện tích: 335,8 km2
Dân số (2001): 153.955 người
Đơn vị hành chính: Thành phố Cẩm Phả có 16 phường, xã.
- Phường: Mông Dương, Cửa Ông, Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Cẩm Sơn, Cẩm Đông, Cẩm Tây, Cẩm Thành, Cẩm Trung, Cẩm Thuỷ, Cẩm Thạch, Quang Hanh, Cẩm Bình
- Xã: Cộng Hoà, Dương Huy, Cẩm Hải
Dân tộc: Việt, Tày, Dao, Sán Dìu, Sán Chỉ, Hoa

Thành phố Cẩm Phả nằm ở phía đông thành phố Hạ Long. Phía bắc giáp huyện Ba Chẽ, phía đông giáp huyện Tiên Yên và huyện đảo Vân Đồn, phía nam giáp vịnh Bái Tử Long.

Dân cư sống ở Cẩm Phả thuộc nhiều dân tộc khác nhau như Việt, Tày, Dao, Sán Dìu, Sán Chỉ, Hoa. Đa phần nhân dân trong thị xã theo đạo Phật, có một số ít người theo đạo Ky Tô, đạo Cao Đài. Cẩm Phả có một số di tích và thắng cảnh rất nổi tiếng như đền Cửa Ông, đảo Rều (đảo Khỉ), đảo Thẻ Vàng, Hòn Hai, di tích Vũng Đục, động Hang Hanh...

Đặc điểm kinh tế của Cẩm Phả là một thành phố công nghiệp. Công nghiệp khai thác than chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Ngoài ra còn có công nghiệp khai thác nước khoáng, khai thác đá, sản xuất vôi, công nghiệp cảng biển... Bên cạnh đó còn có hoạt động sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.

 
TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM