Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội đình Đồng Lý

Thời gian: 8 - 12/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng.
Đối tượng suy tôn: Sử Quyên (tướng thời Hai Bà Trưng).
Đặc điểm: Rước bài vị, tế lễ, cờ tướng, chọi gà.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM