Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội đình Dư Hàng

Thời gian: 18/2 âm lịch.
Địa điểm: Phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng.
Đối tượng suy tôn: Ngô Quyền.
Đặc điểm : Hát chèo, ca trù, chầu văn.

Hàng năm đình mở hội có tế lễ, rước lớn thần vị sang các xã giao hiếu: Đông Khê, Hàng Kênh, Phụng Tháp. Đêm có diễn chèo, tuồng, ca trù, chầu văn và ban ngày có các trò chơi cờ tướng, đấu vật, chọi gà...

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM