Hoạt động Du lịch Việt Nam đi đúng hướng và đồng bộ
Cập nhật: 17/01/2014
(TITC) – Năm 2013, vượt qua những khó khăn chung, Du lịch Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra.
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2014 ngành VHTTDL

Lượng khách du lịch quốc tế và nội địa tiếp tục được duy trì tăng trưởng tốt, với hơn 7,57 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,6% (hoàn thành chỉ tiêu đề ra cho năm 2015, về đích trước 2 năm so với mục tiêu trong Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030), 35 triệu lượt khách nội địa, tăng 7,7%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 200 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2012. Điều đáng mừng là tốc độ tăng trưởng tổng thu từ khách du lịch đã tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng lượng khách, chứng tỏ ngành Du lịch đã có sự phát triển về chất, theo chiều sâu đúng theo định hướng chiến lược.  

Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, nhất là trong công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, các chương trình, quy hoạch phát triển du lịch, qua đó góp phần tạo môi trường lành mạnh, tích cực thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đưa vốn vào lĩnh vực du lịch.  

Công tác quản lý kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch được đẩy mạnh, nhiều giải pháp đột phá được triển khai, trong đó đáng chú ý là công tác đảm bảo môi trường du lịch từ xây nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các điểm đến trong cả nước cho tới chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại một số địa phương.  

Công tác xúc tiến quảng bá du lịch tuy còn gặp một số khó khăn nhưng đã từng bước theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng vào chiều sâu, chất lượng, mang lại hiệu quả tích cực. Ngành Du lịch Việt Nam tiếp tục xây dựng thương hiệu gắn với logo và slogan “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận”. Tổng cục Du lịch đã tham dự các hội chợ Du lịch quốc tế, tích cực tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá trong nước, góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam và tăng số lượng khách đến từ các thị trường truyền thống. Các sự kiện lớn như Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013, Hội chợ VITM Hà Nội 2013, Hội chợ ITE TPHCM 2013, Hội nghị Du lịch tâm linh quốc tế vì sự phát triển bền vững 2013 được tổ chức thành công đã khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.  

Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2014 ngành VHTTDL, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Ngành Du lịch đã đạt được trong năm 2013. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, du lịch Việt Nam là một trong số ít ngành vẫn giữ được tăng trưởng. Các giải pháp đột phá của Ngành đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng du lịch. Hoạt động Ngành Du lịch Việt Nam đi đúng hướng, đồng bộ và đã chuyển sang giai đoạn tăng tốc, phát triển. Trong thời gian tới, Ngành cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, tăng tốc quyết liệt để phấn đấu về đích trước mục tiêu của năm 2020 trong Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam.  

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định Ngành quyết tâm phát huy lợi thế, thành tích đã đạt được trong năm 2013, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu đề ra trong năm 2014. Tập trung xây dựng Du lịch Việt Nam “An toàn, Thân thiện, Chất lượng”. Phấn đấu đạt chỉ tiêu đón 8,3 triệu lượt khách quốc tế, 37,5 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 250 nghìn tỷ đồng. 

Thu Thủy, Truyền Phương