Lấy ý kiến về xây dựng phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch
Cập nhật: 12/10/2015
(TITC) – Ngày 08/10/2015, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) tổ chức Hội thảo các giải pháp xây dựng “Phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch từ doanh nghiệp – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Tổng cục Du lịch”.
 

Hội thảo có sự tham dự của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Hưng, đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ VHTTDL), Trung tâm Công nghệ Thông tin (Bộ VHTTDL), Tổng cục Thống kê và các Vụ chức năng thuộc Tổng cục Du lịch.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý để tối ưu hóa các giải pháp xây dựng phần mềm báo cáo thống kê du lịch, mô hình quản lý các đối tượng tham gia hệ thống, phân luồng dữ liệu đầu vào – đầu ra, phương pháp lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh, nhằm triển khai công tác báo cáo thống kê du lịch theo Thông tư số 25, 26, 27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê du lịch, Tổng cục Du lịch đã giao Trung tâm Thông tin Du lịch triển khai xây dựng phần mềm báo cáo thống kê du lịch. Đây là một nhiệm vụ có quy mô triển khai toàn quốc, từ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch đến các cơ quan quản lý du lịch các cấp từ trung ương đến địa phương.

Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Thông tin du lịch đã giới thiệu các giải pháp, quy trình triển khai xây dựng phần mềm: lựa chọn hạ tầng công nghệ sử dụng xây dựng phần mềm; xây dựng cấu trúc chương trình bao gồm cấu trúc báo cáo thống kê của doanh nghiệp, các Sở VHTTDL và Tổng cục Du lịch; xử lý số liệu thống kê; mô hình quản lý hệ thống theo 3 cấp chính (quản lý cấp trung ương – Tổng cục Du lịch; quản lý cấp địa phương – Sở VHTTDL, phòng Văn hóa, Thông tin được phân quyền; quản lý cấp doanh nghiệp – các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động du lịch); mô hình chức năng của hệ thống và mô hình lưu trữ dữ liệu.

Các đại biểu đều đánh giá cao ý nghĩa, đóng góp của phần mềm đối với công tác thống kê du lịch và các tiện ích mà phần mềm mang lại như: cung cấp một cái nhìn tổng quát về thống kê du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp tạo báo cáo nhanh chóng, thuận tiện quản lý báo cáo; tạo điều kiện cho cơ quan quản lý địa phương nắm bắt kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn và kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp trong việc gửi báo cáo định kỳ; cơ quan quản lý trung ương có thể quản lý và tổng hợp tình hình báo cáo của các cơ quan quản lý cấp địa phương cũng như của các doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Hồng Nhung