Bình Định: Mỗi địa phương chỉ chọn 1-2 làng nghề để bảo tồn và phát triển kinh tế
Cập nhật: 26/09/2023
Những làng nghề hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động, có tiềm năng phát triển trong thời gian tới, có sản phẩm đặc trưng, bản sắc văn hóa riêng tạo nên thương hiệu của địa phương, có tiềm năng phát triển trong thời gian tới được ưu tiên bảo tồn, phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Bình Định sẽ tập trung hỗ trợ phát triển các làng nghề gồm: Làng nghề rượu Bàu Đá,thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn; Làng nghề Bánh tráng, Bún số 8 Tăng Long 1, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn; Làng nghề trồng hoa Bình Lâm, thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước; Làng nghề nón ngựa Phú Gia, thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát. Đối với làng nghề thực hiện bảo tồn và phát triển: Làng nghề dệt thổ cẩm, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh.

(Ảnh minh họa)

Trong giai đoạn 2026 - 2030, các làng nghề được lựa chọn để tập trung phát triển theo các tiêu chí: Đã được công nhận làng nghề theo các tiêu chí được quy định của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động, có tiềm năng phát triển trong thời gian tới; Có sản phẩm đặc trưng, bản sắc văn hóa riêng tạo nên thương hiệu của địa phương, có tiềm năng phát triển trong thời gian tới; Có tiềm năng phát triển gắn với du lịch để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương;

Có Đề án phát triển làng nghề của địa phương hoặc của các ngành được phê duyệt. Đối với làng nghề được lựa chọn để bảo tồn và phát triển theo các tiêu chí: Làng nghề được hình thành lâu đời tại địa phương; Sản phẩm của làng nghề mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương; Làng nghề hiện còn hoạt động nhưng có nguy cơ bị mai một, thất truyền. Trong Kế hoạch, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu mỗi địa phương chỉ tập trung lựa chọn từ 01 đến 02 làng nghề có tiềm năng phát triển hoặc bảo tồn gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn.

PV và CTV

TCĐT Thiên nhiên và môi trường - thiennhienmoitruong.vn - Đăng ngày 25/9/2023