Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phải có giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, du khách nước ngoài muốn đến các địa phương thí điểm tiếp nhận khách quốc tế của Việt Nam phải có đầy đủ giấy tờ về dịch tễ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng Việt Nam.  
Khách du lịch là thương nhân đến Việt Nam tăng
Grant Thornton Việt Nam đã công bố kết quả khảo sát ngành dịch vụ khách sạn năm 2013 ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.
TIN NỔI BẬT