TP. Hồ Chí Minh: Hơn 70 ấn phẩm Xuân được giới thiệu tại Đường Báo Xuân 2016
Chiều 25/1, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Đường Báo Xuân tại khu Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1.  
TIN NỔI BẬT