Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ cúng xuống mùa làng Lệ Sơn

Thời gian: 1/11 âm lịch.
Địa điểm: Làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng.
Đặc điểm: Lễ cúng tế thành hoàng (10 mâm xôi, 10 con gà trống), sau đó làng cử một đôi vợ chồng (đảm đang, đã có con trai và con gái) xuống cấy thửa ruộng trước đình làng.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM