Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Đầm Hà

Diện tích: 289,9 km2
Dân số (2001): 30.408 người
Đơn vị hành chính:
- Thị trấn: Đầm Hà
- Xã: Đại Bình, Dực Yên, Quảng Tân, Quảng Lợi, Quảng An, Quảng Lâm, Đầm Hà, Tân Bình
Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Dao, Hoa, Sán Dìu, Sán Chỉ, Nùng, Mường, Cao Lan

Huyện Đầm Hà phía đông bắc giáp huyện Hải Hà, phía tây giáp huyện Tiên Yên, phía  nam giáp huyện Vân Đồn, phía bắc giáp các huyện Bình Liêu. 


Đầm Hà có khu Đồi Cò, Núi Hứa thuộc xã Đại Bình có hàng triệu con cò sinh sống và cư trú. Ngoài ra còn có chiến khu cách mạng cũ thời kỳ chống Pháp.

Về kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản. Rừng quế là nguyên liệu có giá trị xuất khẩu cao sang Trung Quốc.

  

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM