Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


Tiếng Việt là ngôn ngữ chính. Ngoài ra việc học tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung cũng được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Ðà Nẵng.

Hướng dẫn viên du lịch ở Việt Nam phần lớn nói các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Nhật và Trung Quốc.