Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


TẠI ANH

TẠI ÁO

Địa chỉ: 12-14 Victoria, Luân Đôn, W8, 5RD
Điện thoại: (44-20) 7937 1912
Fax: (44-20) 7565 3853
Email: vanphong@vietnamembassy.org.uk

Địa chỉ: Felix-Mottl - Strabe 20, 1190 Viên
Điện thoại: (43-1) 368 0755
Fax: (43-1) 368 0754
Email: office@vietnamembassy.at

 

 

TẠI BA LAN

TẠI BÊ-LA-RÚT

Địa chỉ: Phố Resorowa 36 02-956 Warszawa
Điện thoại: (48-22) 6516 098, ext: 10
Fax: (48-22) 6516 095
Email: vnemb.pl@mofa.gov.vn

Địa chỉ: 220040 Minsk, phố Mozaiskogo, nhà 3
Điện thoại/Fax: (375-17) 2374 879
Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn

 

 

TẠI BỈ

TẠI BUN-GA-RI

Địa chỉ:  Đại lộ General Jacques 1, 1050 Bruxelles
Điện thoại:  (32-2) 3792 737
Fax: (32-2) 3749 376
Email: vnemb.brussels@skynet.be

Địa chỉ: Sofia 1113 Ul. Jetvarka No 1
Điện thoại: (359-2) 9633 658
Fax: (359-2) 9633 658
Email: vnemb.bg@mofa.gov.vn

 

 

TẠI ĐAN MẠCH

TẠI ĐỨC

Địa chỉ: Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellekup
Điện thoại: (45) 3918 3932
Fax: (45) 3918 4171
Email: embvndk@hotmail.com

Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12435 Berlin – Treptow
Điện thoại: (49-30) 5363 0108
Fax: (49-30) 5363 0200
Email: sqvnberlin@t-online.de

Lãnh sự tại Frankfurt:

Địa chỉ: Villa Hà Nội, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main
Điện thoại: (49-69) 795 3365 12
Fax: (49-69) 795 3365 11
Email: gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn

 

 

TẠI HÀ LAN

TẠI HUNG-GA-RY

Địa chỉ: Javastraat 1, 2585 AA The Hague, The Netherlands
Điện thoại: (31-70) 3648 917
Fax: (31-70) 3648 656
Email: vnembassy.nl@mofa.gov.vn

Địa chỉ: 1146 Budapest, XIV.Kerulet, Thokoly U.41
Điện thoại: (361) 3425 583
Fax: (361) 3528 798
Email: vp-budapest@mofa.gov.vn

 

 

TẠI HY LẠP

TẠI NA-UY

Địa chỉ: 20 Diamandidou, 154 52 P.Psychico, Athens
Điện thoại: (30-210) 6128 733
Fax: (30-210) 6128 734
Email: vnemb.gr@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Olavs Gate 21C, 0165 Oslo                        Mã bưu điện: Pb. 6635 St Olavsplass, 0130 Oslo

Điện thoại: (47) 2220 3300; 
Fax: (47) 2220 3301
Email: vietnamnorway@gmail.com

 

 

TẠI NGA

TẠI PHÁP

Địa chỉ: 119021 Moscow, Russia Bolshaya Pirogovskaya, 13
Điện thoại: (7-499) 2451 092
Fax: (7-499) 2463 121
Email: vnemb.ru@mofa.gov.vn

Lãnh sự tại Vladivostok: 

Địa chỉ: 107/1, Pushkinskaya, Vladivostok
Điện thoại: (7-4232) 226 928
Fax: (7-4232) 261 496
Email: tls_vla@yahoo.com

Lãnh sự tại Ekaterinburg: 

Địa chỉ: 22 Karla Libknhesta, Ekaterinburg, 620075
Điện thoại: (7-343) 2530 280
Fax: (7-343) 2530 282
Email: consul.ekaterinburg@mofa.gov.vn

Địa chỉ: 61 rue Boileau, 75016 Paris
Điện thoại: (33-1) 4414 6400
Fax: (33-1) 4524 3948
Email: vnemb.fr@mofa.gov.vn

 

 

TẠI PHẦN LAN

TẠI RU-MA-NI

Địa chỉ: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki
Điện thoại: (358-9) 6229 900
Fax: (358-9) 6229 9022
Email: vietnamfinland@gmail.com

Địa chỉ: 35, C.A. Rosetti, Quận 2, Bucharest
Điện thoại: (40-21) 3110 334
Fax: (4021) 3121 626
Email: vnemb.ro@mofa.gov.vn    

 

 

TẠI SÉC

TẠI SLO-VA-KI-A

Địa chỉ: Plzenska 2578/214 Praha 5, Novy Smichov 150 00
Điện thoại: (420-2) 5721 1540
Fax: (420-2) 5721 1792
Email: dsqvietnamcz@yahoo.com

Địa chỉ: 15 Dunajska, Bratislava,  Slovakia - PO 81108
Điện thoại: (421-2) 5245 4263
Fax: (421-2) 5245 4273
Email: vnembassy_sk@yahoo.com

 

 

TẠI TÂY BAN NHA

TẠI THỔ NHĨ KỲ

Địa chỉ: Calle Segre No 5, 28002 Madrid
Điện thoại: (34) 91510 2867
Fax: (34) 91415 7067
Email: vnemb.es@mofa.gov.vn

Địa chỉ: 414 Sokak, No 14, Birlik Mahallesi, 06610 Cankaya, Ankara
Điện thoại: (90-312) 4468 049
Fax: (90-312) 4465 623
Email: dsqvnturkey@gmail.com

 

 

TẠI THỤY ĐIỂN

TẠI THỤY SĨ

Địa chỉ: Orby Slottsvag 26, 12571 Alvsjo, Stockholm
Điện thoại: (46-8) 5562 1095
Fax: (46-8) 5562 1080
Email: vnemb.se@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Schlosslistrasse 26, CH-3008 Bern
Điện thoại: (41-31) 3887 872
Fax: (41-31) 3887 879
Email: vietsuisse@bluewin.ch

 

 

TẠI U-CRAI-NA

TẠI U-DƠ-BÊ-KÍT-XTAN

Địa chỉ: 51 Tovarna – phố 01103/ Kiev
Điện thoại/Fax: (380-44) 2845 542
Email: vnemb.ua@mofa.gov.vn

Địa chỉ: 100 phố Rashidov, Tashkent 700084
Điện thoại: (998-71) 1356 493
Fax: (998-71) 1206 265
Email: vnemb.uz@mofa.gov.vn

 

 

TẠI Ý

 

Địa chỉ: 156 Via di Bravetta, 00164 Roma
Điện thoại: (39-06) 6160 726
Fax: (39-06) 6615 7520
Email: vnemb.it@mofa.gov.vn