Đẩy mạnh việc thực hiện cấp thị thực tại các cửa khẩu quốc tế
Cập nhật: 09/06/2014
Ngày 5/6, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 227/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 30/5.  
 

Trong thông báo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy du lịch phát triển.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động và giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, cải thiện môi trường du lịch năm 2014 với mục tiêu hướng tới du lịch Việt Nam: An toàn - Thân thiện - Chất lượng.

Bộ tập trung triển khai một số giải pháp cấp bách về truyền thông, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch; chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp, hoàn thiện trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét việc miễn và kéo dài thời gian miễn thị thực cho công dân một số nước; đẩy mạnh việc thực hiện cấp thị thực tại chỗ tại các cửa khẩu quốc tế đường không, đường bộ và đường biển.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch, đặc biệt là kích cầu du lịch nội địa.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất việc tăng các nguồn đầu tư cho các hoạt động trong lĩnh vực du lịch như hỗ trợ cơ sở hạ tầng, xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai các quy định ưu đãi về đầu tư đối với các khu, điểm du lịch quốc gia.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không nghiên cứu có chính sách ưu đãi về miễn, giảm giá vé máy bay theo đối tượng khách hàng, chặng bay phù hợp để thúc đẩy thu hút khách du lịch từ các thị trường khách quốc tế và thu hút khách du lịch nội địa.

Bộ Thông tin, Truyền thông được yêu cầu phối hợp với ngành du lịch xử lý các hình thức quảng cáo sai sự thật về hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt với tình trạng giả mạo thương hiệu quảng cáo trong giao dịch điện tử; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch, ứng xử văn minh, lịch sự để xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với khách du lịch quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức văn minh lịch sự, khuyến khích người dân tham gia bảo vệ, khai thác tài nguyên, xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch của cộng đồng dân cư địa phương...

Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Thông báo số 197/TB-VPCP và số 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Vietnam+