Chương trình "Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” diễn ra từ ngày 7 - 10/10/2015
Cập nhật: 07/10/2015
Ban tổ chức Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ VII - Hà Giang năm 2015 cho biết Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 7 - 10/10, hiện nay công tác chuẩn bị chương trình đã hoàn tất.

Chương trình "Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ VII có sự tham gia của 6 tỉnh vùng Việt Bắc gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Cao Bằng. Chương trình do tỉnh Hà Giang đăng cai tổ chức.

Chương trình diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 7 - 10/10/2015) với các hoạt động: Lễ khai mạc tại sân Quảng trường 26/3, thành phố Hà Giang; trưng bày “Không gian văn hóa du lịch vùng Việt Bắc”; tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc; Hội đua mảng Hà Giang mở rộng lần thứ nhất; chương trình khảo sát du lịch tại Hà Giang và tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh vùng Việt Bắc giai đoạn 2009 - 2015, phương hướng giai đoạn 2015 - 2020.

Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ VII - Hà Giang năm 2015 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá, giới thiệu về vùng đất và con người, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc 6 tỉnh Việt Bắc nói chung, tỉnh Hà Giang nói riêng. Đây là điều kiện tốt để tỉnh Hà Giang tăng cường giao lưu, hợp tác trong việc giới thiệu, quảng bá nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, sản phẩm du lịch và phát triển nguồn nhân lực với các tỉnh Việt Bắc, đồng thời góp phần giúp nhân dân của 6 tỉnh được hưởng lợi thông qua các chương trình được tổ chức.

Ban tổ chức Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ VII - Hà Giang năm 2015 cho biết đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho chương trình đã hoàn tất từ công tác tham mưu, tuyên truyền, tổ chức đoàn khảo sát du lịch, việc tổng hợp tình hình đại biểu, công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc giai đoạn 2009 - 2015, công tác lễ tân hậu cần, công tác chuẩn bị cho chương trình khai mạc, bế mạc; công tác chuẩn bị tham gia gian hàng và tổ chức triển lãm ảnh; hoạt động thi đấu thể thao, công tác triển khai của các ngành có liên quan, đảm bảo cho chương trình diễn ra trang trọng theo đúng kịch bản của Ban tổ chức.

ĐCSVN