Thống kê nhân lực trong ngành du lịch: Yêu cầu cần thiết và cấp bách
Cập nhật: 08/10/2020
(TITC) – Thống kê nhân lực trong ngành du lịch đang được xác định là một yêu cầu cần thiết và cấp bách để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành du lịch và phù hợp với khuyến nghị của Liên hợp quốc về thống kê du lịch.

Ảnh minh họa: Internet

Khung khuyến nghị quốc tế về thống kê du lịch của Liên hợp quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thống kê nhân lực du lịch đối với cơ quan quản lý và các chuyên gia để hiểu rõ đặc điểm, cơ cấu, chất lượng lao động trong ngành du lịch.

Thông qua triển khai thống kê nhân lực trong ngành du lịch sẽ góp phần phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách đối với đội ngũ nhân lực và nguồn nhân lực cho ngành du lịch.

Những số liệu từ kết quả thống kê sẽ được tiếp tục sử dụng để xây dựng Bảng 7 về Việc làm trong Tài khoản vệ tinh du lịch theo khuyến nghị của Liên hợp quốc. Theo đó, việc làm du lịch thuộc nhóm chỉ tiêu then chốt trong phân tích, đánh giá quy mô, vai trò, hiệu quả đa chiều của du lịch đối với nền kinh tế.

Hiện nay, Tổng cục Du lịch đang triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê nhân lực trong ngành du lịch. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh mẽ, việc thúc đẩy chuyển đổi số sẽ giúp hình thành cơ sở dữ liệu số ngành du lịch và cho phép quản lý một cách hệ thống, khoa học.

Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cũng là một trong những định hướng lớn mà Đảng và Nhà nước đang yêu cầu ngành Du lịch thực hiện để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số - đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tại Diễn đàn “Chuyển đổi số để phát triển du lịch Việt Nam" diễn ra vào ngày 30/9 vừa qua.

Năm 2020, Tổng cục Du lịch dự kiến thu thập thông tin về nhân lực du lịch đối với các nhóm gồm cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cơ sở lưu trú du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. Cấu trúc cơ sở dữ liệu và hệ thống phần mềm được Tổng cục Du lịch xây dựng giúp các bên liên quan dễ dàng chia sẻ và cập nhật thông tin.

Việc thống kê nhân lực du lịch được cập nhật liên tục theo thời gian thực, cho phép nhìn nhận, đánh giá diễn biến, sự thay đổi của đội ngũ nhân lực. Đặc biệt, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh các doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Việc thu thập và phân tích số liệu về nhân lực du lịch sẽ giúp cơ quan quản lý các cấp xem xét, ban hành những giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp.

Trung tâm Thông tin du lịch