Hợp tác, liên kết du lịch giữa Hà Nội và Bình Định
Cập nhật: 22/11/2021
Sở Du lịch thành phố Hà Nội và Sở Du lịch tỉnh Bình Định vừa ký kết chương trình hợp tác về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đồng thời tăng cường tổ chức hoạt động phát triển du lịch, trao đổi hai chiều.

Theo đó, hai bên sẽ hỗ trợ tuyên truyền giới thiệu thông tin, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các đoàn khảo sát du lịch để xây dựng sản phẩm mới, xúc tiến giới thiệu sản phẩm du lịch cho du khách trong và ngoài nước; xây dựng cuốn cẩm nang chung về các điểm đến du lịch nổi bật của Hà Nội và Bình Định.

Bên cạnh đó, hai địa phương cùng hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về chính sách phát triển du lịch, kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng trong việc quy hoạch, phát triển du lịch; hợp tác trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch…

Hoàng Quyên

Báo Hà Nội mới