Quảng Ngãi đầu tư Khu du lịch sinh thái Ánh Sao - Mỹ Khê
Cập nhật: 08/10/2007
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý về chủ trương cho Công ty TNHH Ánh Sao - SAS (do bà Lê Anh Phượng làm Giám đốc và ông Clive Wiliam George Walford, quốc tịch Anh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên) đầu tư, xây dựng Khu du lịch sinh thái Ánh Sao - Mỹ Khê, tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh.
Website Quảng Ngãi