Đà Nẵng hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch
Cập nhật: 09/07/2012
Vừa qua, Sở Công thương Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 1629 ngày 5/3/2012 của UBND thành phố ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ sản xuất các sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Đá mỹ nghệ Non Nước của Đà Nẵng đã và đang trở thành sản phẩm du lịch độc đáo (Ảnh: Internet)

Theo đó, các sản phẩm đạt các yêu cầu cơ bản như: Thể hiện được đặc trưng riêng biệt của Đà Nẵng, có tính độc đáo, sáng tạo và mỹ thuật, được làm từ các chất liệu an toàn cho sức khỏe con người, có dòng chữ “Đà Nẵng - Việt Nam” trên sản phẩm sẽ được xét hỗ trợ kinh phí từ chương trình này.

Các cơ sở và cá nhân có sản phẩm được công nhận sẽ được hỗ trợ vay vốn đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ để phát triển sản phẩm, được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề và hỗ trợ về mặt bằng sản xuất và xúc tiến thương mại.

Báo Đà Nẵng