Đề nghị công nhận di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Cát Tiên
Cập nhật: 25/09/2012
Ngày 17/9, Đoàn chuyên gia của Liên minh bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã đến Đồng Nai và làm việc với lãnh đạo các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng nhằm thẩm định hồ sơ, trên cơ sở đó để trình UNESCO công nhận Vườn Quốc gia Cát Tiên là di sản thiên nhiên thế giới.

Trong thời gian từ ngày 17/9 đến ngày 23/9, Đoàn đã trực tiếp vào rừng Cát Tiên, làm việc với các trạm kiểm lâm, gặp người dân trước đây đã sống trong khu vực rừng quốc gia (giờ đã di cư ra ngoài), làm việc với các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Đăk Nông, Lâm Đồng diễn ra ngày 24/9 tại Đồng Nai, Đoàn chuyên gia của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã báo cáo lại chuyến khảo sát thực tế Vườn quốc gia Cát Tiên trong việc đề cử Vườn quốc gia này là di sản thiên nhiên thế giới mà Đoàn đã ghi nhận được.

Theo đó, Đoàn rất ấn tượng với sự đa dạng, phong phú của Vườn quốc gia Cát Tiên gồm nhiều loài thú, nhiều hệ thực vật sinh sống… Đoàn cũng cho rằng, trong thời gian này cần tiếp tục hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị công nhận Vườn Quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới. Sau đợt khảo sát này, vào tháng 12/2012, Đoàn chuyên gia của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế sẽ thảo luận về tình trạng của Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Được biết, tháng 01/2013, Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế sẽ nộp hồ sơ đề nghị công nhận di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam lên Ủy ban di sản thiên nhiên thế giới và Ủy ban này sẽ xem xét hồ sơ vào tháng 6/2013.

Làng Việt Online