Chấn chỉnh hoạt động “Tour 0 đồng”
(TITC) – Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch được xác định là một trong những trọng tâm công tác của ngành Du lịch năm 2017. Trong đó, tour giá rẻ, hay còn gọi là tour 0 đồng sẽ là một nội dung chính được tập trung chấn chỉnh.
Sẽ tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động lữ hành quốc tế
Theo Tổng cục Du lịch, tính đến tháng 12/2013, cơ quan này đã cấp 1.305 giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp, trong đó có…
TIN NỔI BẬT