Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Chùa Bắc Mã
Chùa Bắc Mã

Vị trí: Chùa Bắc Mã thuộc thôn Bắc Mã, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Đặc điểm: Chùa có từ thế kỷ 15 và được xây lại trên quy mô lớn năm 1926. Chùa còn là cơ sở cách mạng trong thời kỳ chiến tranh.

Trong sổ nhiều đời sư trụ trì tại đây có các vị cao tăng nổi tiếng yêu nước như Võ Giác Viên, Võ Giác Thuyên... Chùa còn là một căn cứ của "Đệ tứ chiến khu Bắc Bộ " và đã góp phần vào sự thành công của cách mạng tháng Tám. Trong chiến tranh, chùa hầu như đã bị phá huỷ hoàn toàn nhưng hàng năm cứ đến ngày 8/6 dương lịch, nhân dân huyện Đông Triều lại tổ chức lễ kỷ niệm và lấy ngày ấy là ngày hội của làng.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM