Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội Bạch Đằng (Giỗ Trận)

Thời gian: 8/3 âm lịch.
Địa điểm: Trung tâm lễ hội tại đền Trần Hưng Đạo - miếu Vua Bà và các đền đình khác thuộc thị xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh:
              - Đình Yên Giang (phường Yên Giang)
              -  Đình Trung Bản (xã Liên Hoà)
              -  Đền Trung Cốc (phường Nam Hoà)
              -  Đình Điền Công (xã Điền Công)
Đối tượng suy tôn: Các vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền, Lê Hoàn, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã có công chống giặc ngoại xâm với trận địa cọc gỗ trên sông Bạch Đằng. Ngô Quyền đã đánh tan quân Nam Hán - năm 938; Lê Hoàn - đánh thắng quân Tống - năm 981, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng các tướng lĩnh nhà Trần đánh thắng quân Nguyên Mông (1288).
Đặc điểm: Lễ rước Đức Thánh Trần từ đền Bạch Đằng Linh Từ về đình Yên Giang, rồi quay về. Trò chơi ôn lại những chiến công hiển hách trên sông Bạch Đằng như đua thuyền chải, diễn xướng về chiến trận Bạch Đằng: lễ dâng lịch con nước triều, kế phát hoả, cắm cọc trên sông Bạch Đằng...

Tại đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà vào ngày chính hội (giỗ thắng trận mùng 8/4) gồm có: diễn trò tái hiện cuộc tập trận của quân dân nhà Trần, lễ tế, lễ rước tượng Trần Hưng Đạo, hội bơi truyền thống Bạch Đằng, diễn xướng truyền thống Bạch Đằng, đấu vật, cờ người... Lễ hội Bạch Đằng là hội lớn và thiêng liêng, nhiều vị lãnh đạo nhà nước đến dự.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM