Tác động mạnh mẽ của chính sách tạo điều kiện về thị thực nhập cảnh đối với thu hút khách du lịch quốc tế từ nghiên cứu của APEC và thực tế Việt Nam
Cập nhật: 30/05/2016
(TCDL) - Tại Phiên họp Nhóm công tác du lịch Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 48 tại Lima, Peru ngày 25-26/5/2016, Cơ quan Hỗ trợ đề xuất chính sách APEC (PSU) đã trình bày nghiên cứu về tác động của các nhân tố đến thu hút khách du lịch quốc tế.

Kết quả nghiên cứu cho thấy thị thực nhập cảnh có tác động lớn nhất đến sức hút của điểm đến du lịch. Việc áp dụng thị thực nhập cảnh có thể khiến số lượng khách du lịch từ thị trường nguồn giảm đến 0,5%. Các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi khác như thị thực điện tử (E-Visa) có ý nghĩa tích cực nhưng nếu chi phí quá cao có thể tác động tiêu cực đến việc thu hút khách.

Kết quả nghiên cứu của PSU thể hiện khá rõ thực tế đối với du lịch Việt Nam trong thời gian vừa qua. Nhằm hỗ trợ ngành Du lịch thu hút khách du lịch quốc tế, Chính phủ đã miễn thị thực nhập cảnh cho công dân mang hộ chiếu phổ thông từ 05 nước Tây Âu, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia từ tháng 7/2015. Sau 11 tháng thực hiện chính sách cùng với nỗ lực của ngành Du lịch, tổng số lượng khách từ 5 nước Tây Âu đã đạt hơn 681.000 lượt, tăng hơn 15% so với hơn 592.000 lượt của thời gian cùng kỳ trước đó; 5 tháng đầu năm 2016 đạt gần 342.000 lượt, tăng 20,10% so với gần 285.000 lượt cùng kỳ năm 2015.

Đối với thị trường xa như Tây Âu, mức tăng trưởng nêu trên là rất cao so với mức tăng trưởng trung bình 5,35% giai đoạn 2010-2014. Nếu không tính số lượng khách từ Trung Quốc (tăng hơn 44%) và Hàn Quốc (tăng hơn 31%) với những đặc thù riêng, trong 5 tháng đầu năm 2016, tốc độ tăng trưởng trung bình của tổng các thị trường còn lại đạt 12,83%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng 20,10% của tổng lượng khách du lịch từ 5 nước Tây Âu được miễn thị thực nhập cảnh./.

Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục Du lịch