Phó Chủ tịch nước khảo sát công tác trùng tu bảo tồn di tích ở Đại Nội Huế
Cập nhật: 03/08/2022
Chiều 2/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và khảo sát công tác trùng tu bảo tồn di tích ở Đại Nội Huế cùng động viên đội ngũ cán bộ, người lao động tại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Phó Chủ tịch nước đã đến thăm và khảo sát công tác trùng tu, bảo tồn di tích Điện Thái Hòa, Đại nội Huế. Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm hỏi tặng quà, động viên những công nhân đang làm công tác trùng tu bảo tồn tại di tích điện Thái Hòa. Nói chuyện với đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, người lao động của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế tại di tích Nhà hát Duyệt Thị Đường, Phó Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế để gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa của cha ông để lại.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)

Phó Chủ tịch nước mong muốn Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiếp tục tuyên truyền về niềm tự hào và bảo tồn văn hóa Huế; Đồng thời, quán triệt chủ trương chung về phát triển văn hóa con người Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, phát triển về nguồn nhân lực cần chú trọng đến đào tạo nghệ nhân, nghệ sĩ. Bởi họ là những người  trực tiếp gìn giữ các loại hình di sản văn hóa, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể. Phó Chủ tịch nước mong các nghệ sĩ sẽ tiếp tục truyền nghề cho thế hệ sau để gìn giữ di sản. Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế gắn kết giữa phát triển giữa văn hóa với phát triển kinh tế.

“Chúng ta tiếp tục nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới, các phương pháp hiện đại, rồi hợp tác quốc tế trong việc bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa kể cả vật thể và phi vật thể. Chúng ta đã tự chủ về công nghệ để trùng tu, bảo tồn các di tích của cố đô Huế nhưng trong thời gian tới, khi mà khoa học công nghệ đang tiếp tục phát triển, có nhiều thành tựu mới, chúng tôi cũng mong rằng, các đồng chí tiếp tục có sự học tập kinh nghiệm, kể cả giao lưu đối với quốc tế và đối các khu di tích khác, để chúng ta đủ kinh nghiệm cũng như năng lực tiếp tục thực hiện công tác lưu giữ, bảo tồn các di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị./.

Lê Hiếu

 

VOV - vov.vn - Đăng ngày 03/8/2022